Sotealan yritykset ja järjestöt

Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatusalan yritysten ja järjestöjen toiminta ja toimintakenttä on minulle hyvin tuttu. Tunnen sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatusalan sääntelyn ja niihin liittyvät kiemurat. Olen työskennellyt vuosien ajan myös järjestöjen hallintoon ja päivittäiseen toimintaan liittyvien kysymysten parissa. Voit kääntyä turvallisin mielin puoleeni muun muassa seuraavissa asioissa:

Yhteistoimintaneuvotteluissa avustaminen
Järjestöjen hallinto
Järjestöjen rahoitus
Yksityisen sosiaalihuollon luvat
Sopimusriidat
Sopimusten laadinta
Henkilöstömitoitus

Aluehallintoviraston ja Valviran lupa- ja valvonta-asiat

Avustaminen työpaikan konfliktitilanteissa

Vahingonkorvausasiat

Salassapitosopimukset

Oikeudenkäynnit riita-, hallinto- ja rikosasioissa