Yrityksille

Tiedän kokemuksesta, millaista on yrittäjänä ja yritysjohtajana toimiminen, ja yrityksen päivittäinen johtaminen. Toimeksiannon menestyksekäs hoitaminen edellyttää usein, että lakimies ymmärtää ja osaa ottaa huomioon juridiikan lisäksi myös liike-elämän lainalaisuudet sekä juuri teidän yrityksenne erityistarpeet. Liike-elämästä saadun käytännön kokemukseni kautta pystyn ymmärtämään yritystoiminnan kokonaisuuden ja tarjoamaan juuri Teille sopivimmat juridiset ratkaisut ! Hoidan yrityksen ja järjestöjen oikeudellisia asioita  Ota yhteyttä 

Sopimukset ja asiakirjat

Laadimme yrityksen sopimukset ja asiakirjat. 

Osakassopimukset 

Toimitusehdot

Kauppakirjat

Johtajasopimus

Salassapitosopimus

Työsopimus

Yhtiökokousasiakirjat

Selvitysmenettely

Erityisen tarkastuksen hakeminen 

Päivittäinen juridiikka

Olemme tukenanne yrityksenne päivittäisissä juridisissa kysymyksissä. Hoidamme niin hallintoon, verotukseen, työoikeuteen, vahingonkorvauksiin, riitatilanteisiin, rikosasioihin kuin myös sopimuksiin liittyviä kysymyksiä.

Työoikeus

Riita-asiat

Sopimukset ja asiakirjat

Vahingonkorvausasiat

Yhtiön ja yhdistyksen hallinto

Kuluttajansuoja-asiat

Kansainväliset asiat, erityisesti Ruotsi,  Sveitsi ja Ahvenanmaa


Oikeudenkäynnit

Avustamme teitä oikeudenkäynneissä niin yleisessä tuomioistuimessa kuin myös hallinto- ja erityistuomioistuimissa.

Julkiset hankinnat

Avustamme teitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Voitte kääntyä puoleemme jo tarjousvaiheessa. Avustamme myös hankintapäätöksiä koskevassa muutoksenhaussa.