Vuosiloma ja sairastuminen

Sairastuminen ennen vuosiloman alkua

Vuosilomalain mukaan työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomansa myöhempään ajankohtaan, jos hän sairastuu ennen vuosilomaa tai vuosiloman alkaessa. Loma ei siirry automaattisesti, vaan loman siirtyminen edellyttää sitä, että työntekijä esittää työnantajalleen pyynnön loman siirtämisestä. Pyyntö on esitettävä mahdollisimman pian. Lisäksi työntekijän on esitettävä lääkärintodistus tai muu työnantajan hyväksymä selvitys työkyvyttömyydestään, jos työnantaja sellaista pyytää.

Loman siirtopyyntöön liittyvät käytännöt saattavat poiketa toimialoittain. Usein työehto- ja virkaehtosopimuksissa on tarkemmin sovittu käytännöistä. Varmistathan siirtokäytännön työsuhteeseesi sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Sairastuminen vuosiloman aikana

Työntekijän sairastuessa vuosiloman aikana sovelletaan pääsääntöisesti omavastuuaikaa. Omavastuuaika on enintään kuusi lomapäivää. Työntekijällä on oikeus siirtää loma siltä osin, kuin työkyvyttömyys kestää omavastuuaikaa pidempään.

Omavastuuaika ei saa vähentää työntekijän oikeutta vähintään neljän viikon vuosilomaa. Omavastuuaikaa ei siten sovelleta sellaisiin työntekijöihin, jotka ovat ansainneet vuosilomaa neljä viikkoa tai sen alle. Jos työntekijä on ansainnut lomaa yli neljä viikkoa mutta alle viisi viikkoa, omavastuupäiviä voi olla vain yhdestä viiteen.

Työ- ja virkaehtosopimuksissa saattaa olla vuosilomalaista poikkeavia ehtoja.